AJAMÄRGID – miks me seda teeme

ajamargid.com

Ajamärgid koduleht ja Facebooki sein – infovoog. Miks me seda teeme? Siin septemebrikuu 2016 uudiskiri ja üleskutse panustada meie ettevõtmisse.

AM näeb internetti, kui ühte võimsamat VABA MEEDIA kanalit, et jõuda tuhandeteni. AM kodulehelt on tänaseks ONLINE juba 15 aastat! AM kodulehel on vaid kasvav külastajaskond, tänaseks rahvusvaheline, suur kogus käib Hiinast (loevad Google tõlkemootoriga lehte). AM Facebook seinal on muutumas üsna tavaliseks, et mõnda teemat vaadatakse tuhandeid kordi (loe enamus on ka mittekristlased). Täname sind “likemast” ja jagamast uudisnuppe ja teemasid.

2.Ti.1,11 milleks mina olen seatud kuulutajaks,

Esiteks kasutame võimalust, neid vabu momente, kuna päevad – ajad ei ole vennad, alati ei ole seda nii. Ka meiel on olnud tsükleid, mil uudiste sagedus on olnud tagasihoidlik, see juhtub, kui pead vaid “telke õmbelma” (Piibli väljend, tegeled maise tööga). Kasutame ka oma aega targasti, meile antud varandust – resuresse. Jumal ei ole arvutit ja interneti andnud vaid surfamiseks ja MEELELAHUTUSEKS (viimast vajab ka inimene aeg ajalt ).

Ju.1,17-18 Aga teie, armsad, tuletage endile meelde need sõnad, mis meie Issanda Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud,  kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järgi.

usust-arataganemine-aralangemine-hoiatus

Meilt on küsitud, miks me seda tööd teeme? Miks te ei räägi vaid Jeesusest? Kogudus on meelevaldselt jäetud ilma apostlite ja prohvetite teenimistööst. Me kogeme apostelliku hoiatussarve võidmist, seista algõpetuste eest ning hoiatada lõpuaegade vaimse lodevuse eest!

1.Te.2,2 võtsime siiski oma Jumalas julguse kuulutada teile Jumala evangeeliumi suure võitlusega.

Seni pole AM uudisvoo postitustel kordagi näha pastorite LIKE-t, kas ei ole tähelepanuväärne. Osad ei söanda selle “maailmalõpu klubi” -ga ennast seostada. Aga see ei ole ka saladus, et  osad pastorid ei informeeri ka oma karja, kättejõudnud aegadest, valikutest ja meie tulevikust. AM on tegemas – täitmas ka suurt puudujääki (lõpuajad on bännitud teema kodustes) suurest KANTSLI VAAKUMIST! Meile on laekunud infot, kus usklikud soovisid palvegrupis jagada, koguduses (tunnistanud) jne. ning neid on manitsetud ja noomitud selle pärast. See ei pidavat MEELDIMA inimestele ja see häirib inimesi – vaadake siis kuhu on jõudnud pastorite teenimistöö, ilma prohvetite ja apostliteta!

lopuaja-kogudus-hoiatus-piiblis

Teadmiseks sina Isanda karjamaa kari – motivatsioonijutlused ei ole piisavad, et anda usurahvale MAJAKATULD ja seda käesolevas aja õelate kõntsa kobrutavas lõpuaja tormimerel. Motivatsioonijutlused ei valmista usurahvast ette eesseisvateks aegadeks!

On see evangeelium, rõõmusõnum, armuõpetus, Kuningriigi õpetus, ilmutus Jumala Sõnast, ilmutused Tõest (ja selle  alamteemadest), Püha Vaim ei ole meid võidnud ISTUMA, vaid kuulutama! Ka lõpuaegade teema on SELGELT Piiblis, Uues Testamendis ja ka kirjades kogustele. Ning üllatus, millega lõppeb Uus Testament? Veel lõpuni täitumata prohevtliku ettekuulutusega! Elame ja seisame suure ärataganemise ajastu lävel!

AJAMÄRGID teenimistöö moto on:

2.Ti.4,2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.

Ja veel manitseb Jumala Sõna:

Ilm.19,10 … sest Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutamise vaim.

Saa hoiatatud ja informeeritud taevastest asjadest. Püüame näha käesoleva ajastu valusid ja lõouaja mädapaiseid läbi Piibli perspektiivi, läbi taevase vaatenurga. Ära jää magama sa pruutneitsi, kuna osad jäävad – ärataganemine saab olema suur!

Kui sa ei saa, pole sinu kutsumine, sul ei ole võimalusi nõnda kuulutada, siis saada – abista kedagi, kes kuulutab! See on algkoguduse printsiip.

See koduleht – FACEBOOK UUDISTEVOOG ei ole meelelahutuseks.

Relgioosetele – kollektiivsetele manajatele ütleks: Nõiduspalve toetust ei vaja. Loe ebapiibellikud palved: Jumal tee nii ja naa, te nad hakkaks kuulutama positiivsust jms. Ärge raisake oma aega, Jeesuse veri katab seda teenimistööd.

Toeta meie tööd. Sel ajal, kui sina teed tööd, et maksta oma arveid, teeb vahel keegi AM tööd, et kuulutada. Ka meil on arved ja kulud ning like-d neid ei tasu. Jumal siiski maksmiseks otsib maapealt kedagi …

Shalom!

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse.

==============================================

Loe kuidas meid toetada (lisainfo)

Kui sul on krediitkaart või deebetkaart mis toetab välismakseid, siis saata toetus – annetus Rahvusvaheline PayPal makse läbi!  PayPal maksega ei kaasne toetajal – maksjal mingit teenusetasu!

tibusid-loetakse-sugisel

.

.

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *