Ära kustuta Vaimu, ära põlga prohvetlust!

eksituse-tous-ajamargid 
 
Ajamärgid teenimistöö vaatab tagasi. Aasta 2016 oli meile väga sisutihe, Jumal andis meile armu, jaksu ja aega, puhuda pasunat veidi tihedamini, kui eelnevatel aastatel. Püsi meiega lainel, ootame ja vaatame üheskoos, mida toob Issanda aasta 2017. Seda teab kõiges Tema, kuid kinnitagem vaimsed turvavööd, lihtsamaks ega kenamaks (loe lillelisemaks) enam ei lähe! Elame tormakal ja kiirel ajastul ning me silme ees rulluvad lahti mitmed Piiblis aastatuhandeid tagasi ettekuulutatud sündmused! Hoidkem silmad ka Iisraelil, kuna see on oluline.
 

Sõna osadele jumalameestele ja kristlastele Eestimaal: “Ära kustuta Vaimu, ära põlga prohvetlust!”
Kuid AM peab isegi olulisemaks, mis sünnib meie keskel või ümber. Et me võime monitoorida uudiseid maailmast ja vaadelda ka lõpuaegade konteksti globaalselt. Kuid tõeline prohvetluse vaim tunneb ära aega, milles mina/sina täna siin maal oleme. Selles asjas on vaja otsida Jumalat, hoida Jeesuse ligi ning kuulda, mida Vaim kostab ning räägib. Vahel on ka asju, mille suhtes räägib Jumal vaid selles võtmes, kas peame millekski valmis olema või tegema ettevalmistusi vms. Et me teaks mõnest asjast hoiduda ja mõne asja poole hoopis pürgima. Ehk Jumal ei räägi meelelahutamiseks ja kürvade kõditamiseks.
 
Kuna meie maal on tugevalt lämmatatud kogudustes prohvetlust. Eestis kuuled sa, vaid pastoritest midagi aga kus on teised annid, apostlid, prohvetid jt. Kus on vaimuannid kogudustes, aga mida sa ikka tahad, kui isegi keeltes palvetamist jätkuvalt põlatakse ja peetakse “kuradi teoks” (see on Püha Vaimu pilge). See on tinginud olukorra, kus paljud on lasknud liikvele info, et lõpuajad EI OLE oluline teema. Mitmeid kirjakohti on väärtõlgendusena “maha maetud”, kuna osade and ei võimalda vaadata sügavamale, nad osad olulised teemad heitnud eemale – kõrvale. Ja selles eeskujus ka nende järgijad, osad pritsivad perioodiliselt AM keskkonnas seda vaimset mürki, neid on neelanud põlgus lõpuaegade teemal! Nad võõristavad seda, mida ei mõista ja ei tea, nad on pimedad nagu nende teejuhid!
 
Kuid tõde on tõusmas esile! Jumala rahvas ei ole teadmatuses! Aina tulisemaks muutub konflikt ja vahe, Laodikea koguduse ning Jeesuse jüngrite vahel. Aina rohkem läheb tulisemaks, esile kerkib liba oikumeenia ja tõeline Jeesuse jüngrite osadus .- vaimu ühtsus. Toimub teatud liiki selitamine, need kes ISA Vaimus ja Tões otsivad, nende vahel ei pea otsima, utsitama, sundima, takka ajama ühtsust, see on seal vaimu viljana!
 
1.Aj.12,33 “Issaskari poegadest, kes aega mõistsid, kes teadsid, mida Iisrael pidi tegema.”
 Jumal võidis ühte suguharu, et nad mõistaks MILLISES AJAS me elame ja oleme. Mida Jumal teeb ning, mis on nurga taga, Milleks me peame olema valmis.
 
Lk.12,56 Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva nägu te oskate mõista, aga kuidas te ei mõista seda aega?

 Jeesus sõitles oma aja “jumalamehi”, kes ei mõistnud aegu, milles nad elavad: taeva nägu oskate ennustada (ilma), kuid ajastu märke ei mõista. Ei mõista aega milles elame ning mida Jumal teeb ja meilt ootab sellel tunnil – ajal.

lopuajad-ajamargid-kell
 
Näeme Uues Testamendis, et nii Paulus, kui ka Peeterus – apostlid mõistsid aegu ning õpetasid lõpuaegadest, enam kui tolle aja piibliõpetajad. Tõsis nad uskusid, et Jeesus tuleb juba neil päevil, muig … Jumala koguduses, kus aksepteeritakse kõiki 5-te teenistusandi ja kus toimivad vaimuannid, seal ei põlata prohvetlust ja ei olda ka teadmatuses, millises ajas elame, ja mida Isanda Vaim täna noomib, kõnetab, kinnitab ja hoiatab.
 
Täname siinjuures veidi irooniaga pastoreid jt. vendi, kes on hoiatanud oma liikmeid AM lehe või asjade suhtes! Paulus ütles, kui Kristust kuulutatakse ka kiusu pärast, ma rõõmutsen! Teie keelamine teeb asja veel hullemaks, te ei saa MAHA VAIKIDA lõpuaegade õpetust! Te ei saa hoida oma inimesi igavesti pimeduses ja alatoidetud neis teemadel ja küsimustes. Te annate selle kõige suhtes kord aru, Kristuse kohtujärje ees, teadmiseks! Kui see ei ole teie ala ega teema, “ärge turkige” Ilmutuseraamatut, ärge kustutage vaimu, ärge põlake prohvetlust – ainuke raamat Piiblis, mille lugejad on ekstra õnnistatud ja mille rikkujaid ootab aga väga ränk karistus.
 
Võtke manitsust, pühad. Olgem üksmeelsed, teenigem Jeesust vaimu tuleks ja puhtuses ning pühitsuses. Pangem ennast valmis rasketeks aegadeks, Eestimaal!
 
Usuvend kirjutab: Sain aastaks 2017 kaks fraasi. Hoidu leiguse eest ning eksituse eest.
 

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse

 

1 Comment

  1. Olen oma vennaga 100% nõus.Ajad on rasked ja järjest raskemaks lähevad ka meie riigis ja ühiskonnas,kogudustes,ning iindividuaalselt iga uskliku elus.On palju raputusi ja läbikatsumisi e.võib öelda, et kohus on alanud Jumala kojast….On vaja valmistuda nii vaimselt kui füüsiliselt kõige raskemateks aegadeks mis meie põlvkonda tabada võivad….Jumala rahu teile armsad õed ja vennad….hoidkem kokku neil pimeduse aegadel.
    Jesaja 60:1
    Vend Silver.S

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *