Karu Soome ja Skandinaavia prohvetlikes endemärkides …

soome-skandinaavia-vene-karu-sonumid-materjalid

Jumal armus oleme viimased 10 aastat hoidnud silma peal ka Skandinaavia ja Soome suunal, kus Jumala lapsed on saanud endemärke, unenägusid jm. prohvetlikke hoiatusi eesseisvate aegade suhtes. Toome teieni ka seeria erinevaid märksõnu, esimesi on nimelt motiiv KARU, mis jookseb väga paljudest materjalidest läbi. See karu on ühene, määratud ajal tõuseb Vene karu ja murrab ja sööstab kallale Baltimaadele ja Skandinaaviale (ka Euroopale).

Continue reading →

Kristlaste ülesvõtmine, mis juhtub peale seda …

koguduse-ulesvotmine-rapture-jeesuse-varjatud-tulek

Kristlaste ülesvõtmine, mis juhtub peale seda … Kahe osaline nägemus, mis juhtub peale koguduse ülesvõttu! Teadmiseks armas sõber, kes elab patus – käib patuste teede peal, istub pilkajate killas, kes on segunenud selle maailmaga, armastab seda maailma – see jääb koguduse ülesvõtust maha ja teda paistatakse koos paganatega RAHVASTE sulatusahju. Seda lühikest ajaperioodi kutsutakse Suureks Viletsusajaks. 

Continue reading →

Harmagedoon – viimane lahing

Harmagedoon-viimane-otsustav-lahing
„Harmagedoon“ on hakanud tähistama kõige kohutavamat sõda. See sõna tegelikult tähendab „Megiddo mäge“, mis viitab väikesele mäele, mis vaatab üle Vahemere. Sealne suur org on olnud lahinguväljaks paljudele vallutajatele ja see saab olema ka kohaks, kus toimub maa viimane konflikt.

Continue reading →

RIST – kRISTlase usu alus

rist-risti-usk-rahvas-kristlane-kristlased-ristikirik

Sõna RIST on meile päästeks, see on meie usu alus ning võidu sümbol! Risti vastasus ja selle, kui sümboli vastased on juba 2000 aastat tulnud ja läinud. Vaimses maailmas on ristisümboli taga väga väeline ja mõjuv tähendus. Seepärast on massid, paganad ja vahel isegi valevaimude poolt aetavad usklikud astunud risti vastu!

Continue reading →

Koguduse ülesvõtmine

koguduse-ulesvotmine-kadumineIlmutuse 4:1  Peatükk algab prohvetliku tulevikuga. Tuleta meelde peatükk 1, salmi 19: Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! See lause sisaldas kolme ajavormi ja informeerib meid, et Ilmutuse Raamat on kirjutatud kronoloogilises järjekorras: minevik – peatükk 1, olevik – peatükid 2 ja 3 ja tulevik – peatükid 4 kuni 22.

Continue reading →

VEREKUU – ajamärk!

verekuu-verekuud-lopuajad-piibel

VEREKUU – ajamärk! Asjad saavad peagi sündima, koguduse ülesvõtt ja Suur Vaevaaeg on lähedal! Teeme väikese tagasivaate selle VEREKUU saagale! Olgu siin mainitud, et AM ei levitanud klassikalist VEREKUU sõnumit, kuna me usume, et Jeesuse ettekuulutus on globaalne – tervel planeedil üheaegselt ja pikka perioodi nähtav – tajutav sündmus, mis võib olla seotud ka tuumatalve (vulkaanide, asteroidi tolmuga) laadne asi, mis toob nälja ja ikalduse.

Continue reading →

Kas valeprohvetlus on lihtsalt äratuntav?

valeprohvetlus-valeprohvetid-eksitus-eksitajad

Mis on valeprohvetlus? Kas valeprohvetlus on lihtsalt äratuntav? Vastus on EI! Muidu Piibel seda eksituseks ei nimetaks ning kui on eksitajad on ka need kes eksivad, kes tõmmatakse sellesse eksitusse. Üllatav on see, et Piibli järgi on selle rõhk VILJADEL! Ehk siis mida nad kuulutavad ja mida nad kutsuvad inimesi tegema?

Continue reading →

Jumala vihast pääsemine

elame-noa-loti-paevil

Jumala vihast pääsemine. Väga selge tõotuse selle kohta, et ülesvõtmine toimub enne suurt vaevaaega, leiame Luuka 21. peatükist. See tõotus antakse peale lühikest ülevaadet suure viletsusaja pimedatest päevadest: „Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma Inimese Poja ees” (Lk 21:36).

Continue reading →

Vaimuannid algkoguduses (vaimude eristamise and)

vaimuannid

1.Ko.4,20 Sest Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes!  Vaatame ühte näidet, vaimude eristamise anni näide algkoguduses! Miks me vajame apostleid ja teisi ande peale pastori ja evangelisti. Vaimude eristamise  and on üks 9-sast vaimuannist. Tegelikult on see üks 3-nmest ilmutusannist (alamkategooria). See on and, mis kuulub juba muudes asjades karastunud ja tugevuse saanud teenistujate arsenali, see on vaid Jumala arm ja töö. Ei saa neid ande tellida ega mõjutada – et temal on see, läheme tahame sellega teenitud saada. Seda andi ei jaga Jumal vaimsetele beebidele ja neile, kes ei tea mida sellega peale hakata.

Continue reading →

Antikristus – kes ta on?

antikristus-666

Peagi ilmub areenile Antikristus – suur mässaja, ülekohtune, seaduste- ja moraalinormide rikkuja, inimelude hävitaja, jumalapilkaja ning isehakanud jumal. Kes on see Antikristus? Mida Piibel räägib temast? Kas ta on pelgalt ettekujutus või piltlik sümbol või konkreetne isik, kes astub kord ajaloo areenile?

Continue reading →