RIST – kRISTlase usu alus

rist-risti-usk-rahvas-kristlane-kristlased-ristikirik

Sõna RIST on meile päästeks, see on meie usu alus ning võidu sümbol! Risti vastasus ja selle, kui sümboli vastased on juba 2000 aastat tulnud ja läinud. Vaimses maailmas on ristisümboli taga väga väeline ja mõjuv tähendus. Seepärast on massid, paganad ja vahel isegi valevaimude poolt aetavad usklikud astunud risti vastu!

Continue reading →

Rasked ajad on ees sõbrad!

rasked-ajad-on-tulekul

Rasked ajad on ees sõbrad! Kui sa otsid Jumalat, tõesti veedad aega palvekambris, kuuled oma Jumala häält, siis see on see, mida viimasel ajal siin ja seal pühadele edasi öeldakse ja antakse. Ning mitte ainult seda, nö. “infona” hea teada rubriigis, vaid tehke ettevalmistusi! Nii vaimselt, mentaalselt, mõtelge kitsas kohtadele ning harjutage juba täna mugandunud paganate elulaadist väljumist, et rasked ajad sind ahastusse ei tõukaks!

Continue reading →

Kristlane fooliummütsikese otsingutel

keemiapilved-paranoia-vandenouteooria-telegramm-vanglaplaneet

Oleme seda teemat ka varem puudutanud, kui Vaim annab märku veelkord hõigata ruuporisse! Nii mõnigi usukaaslane on märganud, et alternatiivmeedia tekstidesse on vaenlane tegelikult peitnud tõsiseid vaimse-tsüaniidi rosinad. Need on peidetud igasuguste mittekristlike ja hämarate saitide tekstides. See on ka põhjus, miks me vajame kristlikust vaatepunktist mõningate teemade käsitlemist.

Continue reading →

Hüper – armu hirmulood

hyper-grace-horror-stories

Hüper – armu hirmulood. Hüper-armu liidrid õpetavad tihti et nad ei vaata pattudes elamise peale läbi sõrmede ja et Jumala tõeline arm toob esile püha elu ja ma usun et nad seda tõesti ka mõtlevad. Üks hüper-armu autor isegi mainib oma raamatu alguses: “Meie ei propageeri amoraalsust, sest kui me tõesti usume Jumalat ja armastame teda, siis järgnevad sellele ka vastavad teod (sest usk ilma tegudeta on surnud).” Absoluutselt jah!!

Continue reading →

Sõda, tagakius, viletsused – kas ärkamiseks vajalik?

Soda_arkamine_viletsus3

Sõda, tagakius, viletsused – kas ärkamiseks vajalik baasmaterjal? See on valeõpetus, kus väidetakse, et oh sõdades ja kõikvõimalikes nõmedates hädades evangeelium levib või hakkab erilisel moel levima! Ei levi või kui levib, siis läbi väga suurte raskuste. Kui Jumal ka nuhtleb ja karistab, siis see on veidi sügavama tähendusega ning kergekäeliselt kõiki hädasid Jumala nuhtluseks nimetada on samuti kohutav eksitus. See on huvitav ja vajalik teema, kuna täna Kristuse ihus liiga ühepoolselt käsitletud.

Continue reading →