Eestimaa – Eestimaa paranda meelt!

eesti-eestimaa-paranda-meelt

Prohvetliku mandaadiga värsid Eestimaale: Puhmas Purje Pilt

Me saime teise võimaluse, oma VABADUSE ja RIIGI! Mida me täna oleme teinud selle VABARIIGI-ga? Me unustasime vabaduse andja – Looja! Me unustasime nii esimese Vabariigi sünniloo ja ka teise sünniloo. Pisut peale uuesti vabaks saamist, läks kakluseks, kes oli suurem vabaduse ööbik Hirve pargis, unustati aated ja kartulikoorte söömise lubadused. Selle rahva vägevad said nakatatud saamahimuga ning nende süda läks rasva!

Meil läheb justkui hästi, palju paremini, kui paljude.paljudel maadel ja riikidel siin planeedil. Läheb isegi väga hästi, vähemalt osadel. See seltskond lööb mürglit meie laevatekilt. Kapten (riigijuhid) on purjus. Pootsman (ametnikud) peksab all laevatrummis kaassõitjaid. Tüürimees loobus kompassist (iganenud moraalikolakas) ja müüs laevarooli laekaunistuse pähe ühes lõunamaa sadamas. Tõsi olemas on veel Palagani-Purjed, Libe-Raalne-Laevadekk ja Kapteni-Härma-skuut.

See vabaduse laev, mis on lubaduste – unistuste sadamasse seilamas! Teel sinna oleme osad üldse üle parda visanud (sada tuhat majandus küüditatut), lihtsalt koormav ballast. Osad oleme trümmi lukku pannud, kes rabavad laevatekil pidutsejate tarbeks. Me oleme kurjasti käitunud, unustanud meie rahvuse allika – Jumala, kes oli ja on AINUKE meie vabaduse garant!

Tüüne meri on muutumas! Horisondi kohal on taevas mustjassinine, kaugelt kostub kõue kõminat. Kuid see hooplev, purjutav, prassiv, uhkeldav, merre tatistav seltskond ei lase ometigi sellest tühjast tähjast ennast häirida. Sõidetakse ju suure Europraami kiiluvees, mis meiega ikka juhtuda saab. Pealegi taamal seilab meie topelt trump Nato fregatt, kes valvab meie üle? Aga see hoolimatu laevaseltskond on unustanud endalt küsida, kas ka kõikide merede – laevade ja paatide Isand – Kõigekõrgem Jumal ka valvab meie laeva üle?

L.127,1 Kui Jehoova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilmaaegu! Kui Jehoova ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu!

Karistus sellele võib olla lõplik ja hävitav! Rahvastega segunemine, lugege VT sõnakuulmatute needust (3.Mo.26,38 5.Mo.4,27).

Eestimaa, Eestimaa, kas oled valmis nendeks aegadeks, mis sinu üle on tulemas? Torm on merel tõusmas …

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse.

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *