Harmagedoon – viimane lahing

Harmagedoon-viimane-otsustav-lahing
„Harmagedoon“ on hakanud tähistama kõige kohutavamat sõda. See sõna tegelikult tähendab „Megiddo mäge“, mis viitab väikesele mäele, mis vaatab üle Vahemere. Sealne suur org on olnud lahinguväljaks paljudele vallutajatele ja see saab olema ka kohaks, kus toimub maa viimane konflikt.

Alates inimese langusest, maa elanikkond on treeninud Harmagedooniks. Iga väikenegi kokkupõrge ja maailma sõda on olnud esialgne samm lahingute lahinguni: Harmagedoonini.
 
Peale lüüa saamise järel viimane maailma diktaator, Antikristus, saab paljastatud, kes ta tegelikult on: halastamatu, saatanlikult kontrollitud, õel isik. Tema valitsusaja pikkus pärast lüüa saamist saab olema 3,5 aastat ja selle aja jooksul ta toob maailma kõige vägivaldsema tunni.

Maailma vägivaldseim tund.

 On erinevaid spekulatsiooni, mis võiks alustada Harmagedooni lahingu. Miks maailma armeed kogunevad Lähis-Itta Katsumusaja lõpus? Kas on tekkinud mäss Antikristuse kuningriigi vastu? Mis süütab selle viimase konflikti? Kuigi müsteerium ümbritseb mõnda neist küsimustest, on olemas mõningaid kindlaid punkte seoses Harmagedooniga.
 
1. See leiab aset Katsumusaja lõpus (Ilmutuse 16:16).
2. See kaasab kõiki maailma riike (Joel 4:12).
3. Kogu maailm hakkab vastu Issandale ja Tema pühakutele (Laulud 2).
4. See lõppeb Issanda ilmutamisega kui kuningate Kuningas ja isandate Issand
(Ilmutuse 19:11-21).
 
Mil paljud lõpuaja sündmused on meie eest peidetud, ei ole raske välja sortida mõned tähtsad arengud Katsumusajast, mis juhivad Harmagedooni lahinguni.
Harmagedooni-lahing

Antikristuse väe kindlustamine.

Mil Metsaline (Antikristus) teeb rahulepingu Iisraeliga ja garanteerib tema turvalisuse Taanieli seitsmekümne nädala alguses, ta ei kontrolli veel kogu maailma. Kuigi ta liigub täieliku diktaatorluse poole, maal on sel ajal ikka arvestatav natsionalism. Metsaline peab võitlema täieliku kontrolli saavutamise pärast maa üle. Et saavutada see, ta peab olema silmitsi nii Venemaa kui ka võimsa Ida militaarse väega, arvatavasti Hiinaga. Kirjutades seda rahvusvahelist rahutust, Taaniel seletas: Aga lõpuajal põrkab Lõuna kuningas temaga kokku ja Põhja kuningas tormab temale kallale sõjavankrite, ratsanike ja paljude laevadega; ta tungib tema maadesse, ujutab need üle ja käib neist läbi (Taanieli 11:40).
 
Et see kriis pole piiritletud põhjapoolsete riikide liiduga, on selgeks tehtud Taanieli 11:44 poolt: Aga sõnumid idast ja põhjast teevad talle hirmu ja ta läheb ära suures vihas, hukkama ja hävitama paljusid.

Pärast Venemaa armee ja tema liitlaste imelist lüüa saamist, Antikristus valab välja oma raevu massiivse 200 miljonilise peaga armee vastu, mis tuleb idast, et teda võimult kukutada. Ohvreid saab selles lahingus olema kokku üks kolmandik maailma rahvaarvust. Siin on Johannese kirjeldus sellest võitlusest ja tapmisest: Siis päästeti valla need neli inglit, kes on valmistunud selleks tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa kolmandik inimestest. Ja sõjaväe ratsanike arv oli kakskümmend tuhat korda kümme tuhat – ma kuulsin nende arvu -, ning nõnda ma nägin oma nägemuses hobuseid ja nendel istujaid. Neil olid tulipunased ja sinised ja väävelkollased soomusrüüd ning hobuste pead olid nagu lõvide pead ning nende suust tuli välja tuld ja suitsu ja väävlit. Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi: tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli nende suust. Hobuste meelevald oli nende suus ja nende sabades, sest nende sabad olid madude sarnased, neil olid pead ning nendega nad tegid kahju (Ilmutuse 9:15-19).

 

Vaata ühte selgitustega kaarti (see on umbkaudne stsenaarium)
Pole raske siin kujutada tuumarelva ja idapoolsete rahvaste hävitamine Antikristuse poolt saab olema kohutav. Kogu maailm olles talle alandlik, viimane maailma diktaator hakkab ennast jumaldama ja Jumalaks pidama, nõudes tema kummardamist juutide templis Jeruusalemmas. Siis ta võtab enda kontrolli alla kogu majanduse, nõudes märki käele või otsaesisele, et inimene saaks äritseda. Metsaline saab maad valitsema, teda abistamas valeprohvet ja oma energia saab ta Saatanalt. Kogu maailm saab olema saatanliku kolmainsuse kontrolli all: ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid: «Kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida?» Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda nelikümmend ja kaks kuud. Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada tema nime ja tema telki – neid, kes viibivad taevas. Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja paganahõimu üle. Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse (Ilmutuse 13:4-8).
 
On selge, et kõik Metsalise vastasused surutakse alla, tehes temast maailma diktaatori. Ähvardused põhjast, lõunast ja idast vaibuvad: …ja ta läheb ära suures vihas, hukkama ja hävitama paljusid. Ja ta lööb oma toredad telgid üles mere ja püha ilumäe vahele…(Taanieli 11:44,45). Antikristus saab lõpule viima Hitleri, Napoleoni, Caesari ja teiste unistused. Ta saab maailma dikteerima.

Allikas: Ilmutuseraamatu seletus (Autor Jack Van Impe)

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse.

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *