Kas valeprohvetlus on lihtsalt äratuntav?

valeprohvetlus-valeprohvetid-eksitus-eksitajad

Mis on valeprohvetlus? Kas valeprohvetlus on lihtsalt äratuntav? Vastus on EI! Muidu Piibel seda eksituseks ei nimetaks ning kui on eksitajad on ka need kes eksivad, kes tõmmatakse sellesse eksitusse. Üllatav on see, et Piibli järgi on selle rõhk VILJADEL! Ehk siis mida nad kuulutavad ja mida nad kutsuvad inimesi tegema?

Tõeline valeprohvetlus on aga reaalselt ohtlik ning salakaval asi. Seda on võimalik tunda ära – eristada, kas Jumala Sõna läbi (kõik usklikud võivad seda teha – kontekstist väljas on valekuulutus), sisemise tunnistuse (Püha Vaim õpetab me sees), või vaimude eristamise anniga (üldjuhul eelkõige prohveti või apostli teenimistöös avalduv asi-nähtus).

Meile on räägitud, et valeprohvet või prohvetlus on see, et kui keegi kuulutab ette, et midagi juhtub ning kui see ei juhtu ongi valeprohvet. See on Piiblist ja õige, kuid alles 2-3 järguline asi, Jumala rõhk on hoopis südamel – meelsusel – suhtumisel ja prohveti kuulutustöö viljadel. Pealegi: loe seda justkui suurte tähtedega – prohvet – prohvetlus – prohvetlik võidmine – EI OLE TINGIMATA TULEVIKU KUULUTAMINE! Absurd ning lapselik (vaimselt beebide) suhtumine – ootus! Loe ja õpi, mida võib sisaldada prohveti kutrsumine (üks viiene teenimisand). See võib seda sisaldada, kui avaldub Tarkuse Sõna vaimuand, mis kätkeb endas veel sündimata asju – sündmusi ehk siis tulevikku. On tulevikku mida ka kõige vägevam jutlustaja, kõige positiivsem vend, õilsam õde EI MUUDA! Enamus Ilmutuseraamatu asju ning aspekte usklik ei muuda- loe uuesti ei muuda, isegi palvetega. Sünnib, mis peab on ette määratud ja mida Kiri ütleb!

Aga läheme selle hoiatuse juurde tagasi. Vaatame Seda pildil olevat kirjakohta lähemalt:

Jr.5,23 Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda, nad on ära taganenud ja läinud! Jr.5,24 Nad ei ütle oma südames: “Kartkem ometi Jehoovat, oma Jumalat, kes annab vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, kes meile hoiab lõikuse nädalaid!” Jr.5,25 Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid hea teist eemal! Jr.5,26 Sest minu rahva hulgas leidub õelaid: need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad, seavad üles püüdepaelu, et püüda inimesi! Jr.5,27 Otsekui lindudega täidetud puur on nende kojad täis kavalust! Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks, Jr.5,28 on läinud lihavaks ja läikivaks! Nad astuvad üle ka selles, mis tõesti on kuri: nad ei aja kohtuasju, vaeselapse kohtuasja, et seda lahendada, ja nad ei mõista õigust vaestele! Jr.5,29 Kas ma ei peaks sellepärast karistama? ütleb Jehoova. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale? Jr.5,30 Kohutavat ja jäledat sünnib maal: Jr.5,31 prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsi-käes ja mu rahvas armastab seda nõnda! Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp?

Prohvet Hesekjeli kaudu hoiatatakse meid analoogse asja eest:

Hs.22,26   Selle preestrid tarvitavad vägivalda mu käsuõpetuse kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja mittepüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel!  Hs.22,28 Selle prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga, nähes tühje nägemusi ja ennustades neile valet, öeldes: nõnda ütleb Issand Jehoova, kuigi Jehoova ei ole rääkinud!

Ilustamiskõned – rääkige meile vaid positiivseid – ülesehitavaid jutte, mis räägivad tulevikust ja headest mõtetest!

Vend D.Wilkerson hoiatab ilukõnede ja positiivsuse prohvetite eest:

Paraku on paljud head inimesed saanud omaenese mõistuse austajaiks. Need, kes jutlustavad Piiblist lähtuvat positiivset mõtlemist, on võimelised pakkuma inimestele tõde, mis kannab läbi eelolevatest kriisidest. Need, kes on vähendanud Jumala autoriteeti, asetanud uuendatud südamete asemele oma mõistuse, on valeõpetajad. Positiivne mõtlemine ilma jumalakartliku eluta ei paku mingit lootust maailma- ja isiklikes kriisides. Kui majanduslik olukord on hea ja kõik läheb libedalt, on kerge olla positiivselt mõtleja, ent kui asjad on halvad ja kõik läheb vastupidi ning kui üksnes üleloomulik sekkumine võib aidata – siis aitab ainult tõde. Fakt on see, et mitte mingisugune positiivne mõtlemine ei saa takistada suure kriisi saabumist. Ei jutlustajad ega filosoofid pole võimelised muutma Jumala poolt ette nähtud sündmuste kulgu.

Nii nagu prohvetluse ja taolise sõna suhtes üldiselt, tuleb kõik läbi katsuda. Ajamargid ei nõustu 100% D.W öelduga, et kogu positiivne mõtlemise ja usutunnistuse (tunnista usku) õpetus tuleks vanniveega välja visata, mida ka D.W teenistujana tegi (tema ekistus). Kuid selle LIBA-POSITIIVSUSE kohta vaatame, mida siis täna ka Eestis osad kuulutavad.

positiivne-tulevik
Valeprohvetid: “Vaid positiivne tulevik – sündmused – asjad ootavad kristlasi ees.”

Stiilinäide – tuletõrjujad ja rahva rahustajad on arvamusliidrite seas, kogudustes ja ka kantslites. Tsiteerime: “Äkki vahetaks teemat, hädakuulutamise asemel hakkaks Eestimaa kohta positiivseid arenguid välja rääkima nagu ärkamine ja Jumala Vaimu väljavalamine. Sõda ei too inimesi patutundmisele, küll aga Jumala ligiolu kogemine. Pealegi ma ei usu, et eesti rahvas on see kõige patusem, keda on vaja sõjaga korrale kutsuda, pigem vastupidi, näiteks meil ei voha homoseksualism jm. perverssused nagu paljudes heaolu riikides. Kui Jumal rahvaste patte sõjaga karistaks, siis rahuaega ei olekski.”

Ajamärgid kommentaar: Eestimaad on tabanud 2 vaimset muhkkatku: hüperarmu eksitus ja vale ärkamise tuhin. Mõlemad on sisuliselt seebivaht ning perioodiliselt Kristuse Ihu laastavad võbinad – fookus vales kohas! Mainime siinjuures ka kohe ära, et sõda (viletsus) ei päästa kedagi, sellest võib lugeda siit. Toome siinjuures välja selle, et  me peame eristama valeprohvetlust ning valeprohvetlikku vaimsust – meelsust. See on siis “eksituse võidmine” (mis ei ole ülalt), kus selle kandjatel on südame silmad pimestatud “oma tõele” ning ta on valinud vale suuna. Sellest võib ja saab meelt parandada, lastes ennast puhtaks pesta Jumala Sõna läbi ning Püha Vaimu valguse juures.

Ning mainime ka selle ära, et Eesti ei ole ERANDLIK (ega piitsatalgud juba käivad kõikjal maailmas- avage oma silmad, Saatana möllab, talle on antud luba seda teha). Tema kaitsvad käed on VAID lepinguliselt kellegi – millegi üle ja kohal! Tegelikult, kui te olete jälginud meie sõnumeid ja artikleid, siis oleme ka välja toonud, et teatud liiki sündmused tabavad tervet regiooni ning püsima jäävad need, kes on õilsad-õiglased ehk vaimselt tugevad (riigid). Eesti täna seda ei ole! Sellest räägivad ka isegi tunnetust omavad paganad – loe kogutud materjale.

Õiglus ülendab rahvaid, me oleme sellest rääkinud. Meil – meie sees ei ole sisemist tugevust astuda vastu ja minna võitjana läbi neist rasketest aegadest. Ning mis peamine, Jumal mõõdab ikka selle järgi, mida teeb 99% eestlasi, mitte 1% pühendunud ja Temale kättesaadavad uuestisündi ja meelaprandust kogenud lapsed. Viimane väide on mitme jumalamehe väide, et Eestis on isegi alla 1% uuestisündinud, pühendunud, iga pühapäev koguduses käivad kristlasi. Viimasest asjast tulebki see niivõrd erinev teemakäsitlus ja tunnetus! Ollakse uhked ja arvatakse, niikaua kui mina siin olen, on kõik hästi, Jumal ei laseks minui päevil neid asju meie maale tulla! Nii võime ju küsida ka Ukraina, kohta, kus on 20x rohkem usklikke kui Eestis.

Hiljaaegu jäi kristlikus arutelus silma: “Negatiivne sõnum koos hukkamõistva suhtumisega ei too inimesi Jumala riiki. Õppige ometi Jeesuselt, mida ja kuidas Tema kuulutas.”

Ja läheme siit siis edasi või tagasi, vaatame, mida tegi Jeesus? (Lk.19,41) Ta siis janditas Jeruusalemma juures mäel, kuratlik piits põlvel ja veel takkaotsa nuttis linna pärast ja mõtles negatiivseid mõtteid linna ja rahva kohta, mis ka tuli mõne aja pärast. Või appi, mis surma sõnu ta rääkis Kapernauma kohta (Mt.11,23) ütles neile: lähete põrgu (langete põrgu).

See uus POSITIIVNE õpetus nullib pea kõik Piibli prohvetlikud raamatud ja ka prohvetluse vaimu (Peetruse ja Jakoobuse kiri ei ole roosiline), järgi jääb ameerika vaimne kiirtoit – hüpermegasuper positiivne läila kristlus. Ei tänan, ma ei soovi sellist kraami!

Veel üks stiilinäide, üks hüperarmule andnud jünger sajatab. Tsiteerin: “Karl Reits oli pesuehtne käsusõna vang ja needuse kuulutaja. Iga minu keha rakk ja mu vaim tunnistab et see mees oli vale!”

Ajamärgid kommentaar: Paistab et vend Karl on isegi surnud peast mõningate kristlaste vaenlane!

Eesti prohvet Karl Reits kirjutas: Kirikutest visati mind avalikult välja ja rahvas oli pahane, öeldes, et nad ei taha kirikus kuulda seda, et see mees käib eksitamas ja segamas.”Kui eksitajad ja omaeti tõtt rääkijad,”(2Ko 6:8)

Üks vend lisas: Jumal kinkis eestile prohveti kuulutamaks meeleparandust ja pühitsust. Enamus põrkus tast eemale. Kahjuks. Ajalugu kordub?

valeprohvetid-valeprohvet

Aga sõbrad see on ajalugu, K.Reits on ammu taevas, tema teenimistöö lõppenud ning see kõik on vaid mälestus! Ometigi on osad naelutatud minevikku ega taju – tunneta ära, et meie keskel – meie ümber on vendi ja õdesid, kelledel on antud – volitatud Sõna – hoiatus sellele vabariigile. Osad on varjatud mammid ja vagad vennad, kes ei “kuuluta katustelt” aga on ka neid, kes kuulutavad avalikult. Kuna prohvetlus on selline kummaline, imelik ja häriv element on mõnes kohas see vanniveega välja visatud. Jah K.Reits oli prohvet – SÕBRAD prohevt ei ole MINEVIKU prohvet, prohvet on vaid OLEVIKU prohvet. Minevik – minevik kaebleb Vaim me sees – see rahvas on mineviku rahvas – nad ei näe ega kuule OLEVIKU hoiatajaid, prohvet on vaid oleviku jaoks, tal on Sõna või Hoiatus TULEVIKU jaoks! Prohvetlus on mitme tasandiline:

  1. Võidmine, on see siis tunnetuse sõna (üleloomulik info), tarkuse sõna (kätkeb vaid tulevikku, mis tuleb) või prohvetlik kõne – võidmine – kõnelemine;
  2. Kui vaimuand, ehk siis eelnevalt loetletud asi – asjad (nähtused) AGA pidevalt esinev, usklik liigub selles pidevalt; ka jutlustajad, õpetajad, pastorid võivad selles liikuda;
  3. Kui kutsumine – ehk kui teenimisand, Keegi ei kutsu ennast ise, see on äratuntav terava – selge – maintseva Sõna poolest,. Prohveti võid tunda ära selle testri järgi.

Kaevakem edasi, otsigem prohvetlikke maamärke – orientiire – vilju, kas tunneme ära selle võidmise – Sõna ja saame manitsust (vajadusel ka hoiatust) oma hingedele!

Vaata ka: Modernsed – liberaalsed eksitused ja nende tõus. Viimased analoogsed hõiked: Ettevaatust – suhkruglasuuri kristlus,

Püsige valvel …

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

 

1 Comment

  1. Eh siis VALEPROHVETLUS ei ole mingi kuupäevaga sündmuse ennustamine (mis siis ei täitu) VAID selle peamine omadus on rääkida Jumala plaanile RISTI vastu. Kuid selle süda on meelitada inimesi Jumalast vaikselt, salamahti, libisevalt loobuma või vaimselt leigeks jääma ja tegeleme kõige muuga, kui Jumalariigi otsimisega.

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *