KONTAKT

Soovid saata mõnda nägemust, unenägu, prohvetlikku sõna, prohveteeringut siis saada see meie E-mailile. See vaadatakse ja katsutakse läbi Jumala Sõnaga ning see võib võtta aega. Meie õpetusliku suuna ja kodulehe suunitlusega sobivuse puhul lisatakse see meie kodulehele. Me ei võta vastu anonüümseid materjale (saatja ja sõnumi allikas pole märgitud). Kel südames kirjutada artiklit või õpetuslikke sõnumeid või tõlgitud materjalid siis ka sellised kaastööd on teretulnud.

Üldine e-mail:

Uudiste rubriik:

NB! Anonüümsetele, norivatele jms. kirjadele me ei vasta, tegelikult me ei loegi neid,
Seega ära raiska oma aega misiganes väljakutsete, tõestage seda ja toda, iroonia, pilke jms. peale teed seda vaid oma lõbuks.

Kontaktisik:

Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid
kristlik teenimistöö – Ajamärgid

REKLAAMI MEID internetis koguduse kodulehel, isiklikul kodulehel või blogilehel (vm. suhtlus kommuunis). Vaata bännereid siit.

Toeta seda teenimistööd

Aita Jumala Sõna levitada internetimeedias.

1.Ko.9,14 Nõnda on ka Issand seadnud neile, kes evangeeliumi kuulutavad, et nad elaksid evangeeliumist.

Loe sellest lisa …

Jumal õnnistagu igat annetajat, toetajat ja partnerit. Olete eestpalvetes ja usume Jumalalt teie ellu lõikust ning õnnistusi!