MISSIOON

MEIE MISSIOON

– AJAMÄRGID interneti lehekülje ja FB uudisseina haldamine ja toimetamine;
– Kui Jumal soosib, siis lõpuajateemaliste piibliõpetuse – raamatute, videomaterjali, audio ja trükiste ning kirjanduse (raamatud, traktaadid) levitamine;
– Kui Jumal lubab, siis ka lõpuajateemaliste piibliõpetuse elav esitlus: jutluste, loengute, piibliseminaride, lühikursuste korraldamine ja läbiviimine koosolekutel ning osadusgruppides (pastori nõusolekul);
– Kui Jumal juhib, korjanduste, ühistööde ja programmide läbiviimine samalaadsete teenistustega;
– Kui Jumal annam märku, siis astuda välja avalike pöördumistega ja teavitada Eestimaad, võimalike ohtude eest, prohvetlike hoiatuste jms. avaldumisel;
– Meie süda – AJAMÄRGID eemärgiks on samuti treenida ja saata välja st. julgustada usklikke olema nagu õigusekuulutaja Noa!
– Paluda armu ja päästet Kristuse Ihule (Jumala kogudusele) ning Eestimaale!

Toeta meie tööd, loe lisa.

………………………………………………………………………………………………..

Jumala Sõna:

“Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi tema tulemist kui ka tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.” 2.Tm.4,1-2

“Ja mulle tuli Jehoova sõna; ta ütles: “Inimesepoeg, räägi oma rahva lastega ja ütle neile: kui ma toon mõõga maa kallale, aga maa rahvas on võtnud enese keskelt ühe mehe ning on pannud selle enesele vahimeheks ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast – siis, kui keegi kuuleb sarvehäält, aga ei lase ennast hoiatada, tuleb mõõk ja võtab tema ära; tema veri tuleb ta enese pea peale: ta kuulis sarvehäält, aga ei lasknud ennast hoiatada; tema veri tuleb ta enese peale. Aga oleks ta lasknud ennast hoiatada, siis ta oleks päästnud oma hinge! Aga kui vahimees näeb mõõga tulevat, aga ei puhu sarve ega hoiata rahvast ja mõõk tuleb ning võtab ära nende hulgast ühe hinge, siis võetakse see küll ta oma süü pärast, kuid tema verd ma nõuan vahimehe käest! Ja sina, inimesepoeg, sind olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks! Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt! Kui ma ütlen õelale: õel, sa pead surema! sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma küsin sinu käest! Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge!” Hes.33,1-9

………………………………………………………………………………………………..

Soovime olla Piibellike ettekuulutuste edasiandjateks Eestimaal. Soovime jääda prohvetlike tekstide tõlgendamisel keskteele – hoida pigem klassikalise ja konservatiivse evangeelse suunaga tõlgendust. Me järgime loeme ja hoiame kursis, vaid oma elu ja teenistuse viljadega tõestanud lõpuaegade teemasid käsitlevate teenistujate väljunditel. Meie eesmärk on hoiatada ja manitseda kõiki eesoleva hävingu (Suur Viletsusaeg) eest, mis on maailma peale tulemas. Anda selgitusi ja juhtnööre, kuidas saada päästetud kõigest sellest.

Meie teenimistöö on meie kristliku teenimistöö üks kõrvalharu.

Loe ka meie usutunnistust

Armastuses ja Tões …

vend Antti

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid