TOETA MEID

TOETA MEIE TÖÖD

panusta-jumala-sona-kuulutamisse

Aita Jumala Sõna levitada internetis.

1.Ko.9,14 Nõnda on ka Issand seadnud neile, kes evangeeliumi kuulutavad, et nad elaksid evangeeliumist.

Iga uus koduleht, kristliku sõnumiga online traktaat, artikkel, sõnum, jutlus, õpetus, soovitus, leid jms. saab tehtud vaid siis, kui selleks aega võtta. Samuti kui Jumal paneb südamele midagi kirjutada, siis selleks tuleb võtta aega ehk aega muu arvelt ja mis nö. “maksab”. Tänu Jumalale, et Tema paneb südamele teenida ja õnnistada ning võtta aega aga see läheb alati ka midagi maksma – ajas – panuses. See on teenimistöö nagu iga teine jumalariigi teenimistöö haru vms. mis on seotud nö. ülevalpidamise või sellega tegelemise kuludega. Sa või lüüa kaasa ja panustada, et Jumala Sõna leviks internetis.

Vahel on osad Eesti kristlased on kuidagi vanast ajast harjunud et saab teha või tehtud ka kuidagi niisama või ah keegi teine teeb. Aga tasuta lõunaid ei ole olemas, seda mis iganes rindelõigul ja Issanda Viinamäe serval. Keegi on näinud vaeva ja investeerinud oma aja, oskuse ja pühendanud, et sinuni tuua see info ja võimalused. Kui sulle antakse, siis anna vastu, kui sulle on külvatud külva tagasi. Sellised teenimistööd saavad tegutseda vaid tänu Jumala sõprade – maiste abistajate tuntud ka nimetusega, kui partnerid ja toetajade! Keegi on külvanud töötunde, selleks et need asjad oleks siin. Oled saanud õnnistatud nende artiklite, sõnumite jms. läbi, siis kindlasti õnnista vastu – tagasi, toeta seda tööd.

Hakka meie palvepartneriks. Iga päev leovad ja vaatavad kümned ja sajad inimesed meie lehel sõnumit loomise teemal. Palveta et evangeeliumi seeme ei tule tühjalt tagasi ja see kannab vilja. Oleme juba kuulnud mitmeid tunnistusi ja tagasisidet, et artiklid või lühifilmid puudutasid kedagi ja andsid tõuke Jumalat veel enam otsima.

Hetkel vajame oma edasise arengu jaoks:

Palvepartnereid, kes aitavad meil seista sellel müüril ja hoida oma pasunad puhtad ja tõrvikud säramas, et anda edasi üks hoiatav ja selge hoiatus Piiblist käesolevale ajastule ja inimestele meie ümber, et nad seaks Jumalaga asjad korda, muidu nad ei ole võimelised seisma peagi esile tulevatel päevadel.

Abilisi ja kaastöölisi (tõlgid – toimetajad), enamjaolt artiklite tõlkimisel suunal ENG > EST. Samuti ootame kaastöölisi, kes sooviks temaatikas ise midagi kirjutada või hoida välismaa uudistel silma peal ja siin blogisse lisada.

Täname iga õnnistuse, annetuse ja toetuse eest ning palvetame teie eest kallid toetajad ja partnerid!

Tutvusta meid internetis koguduse kodulehel, isiklikul kodulehel või blogilehel (vm. suhtlus kommuunis). Vaata bännereid siit.

Jumala õnnistust soovides …

vend Antti

Apostelliku ja prohvetliku suunaga
kristlik teenimistöö – Ajamärgid

Jälgides piibellikke aja-märke!

………………………………………………………………..

Soovid teha annetust läbi Eesti pankade. Võta meiega ühendust (e-mail teel), kui soovid teha annetust. Tutvusta ennast kes oled ja miks ja mida soovid toetada.

………………………………………………………………..

International payment details

Krediitkaardi kasutajad ja välismaal elavad toetajad – kõige lihtsam ja ODAVAM on saata toetus – annetus Rahvusvaheline PayPal makse läbi!  PayPal maksega ei kaasne toetajal – maksjal mingit teenusetasu ja summa võib olla nii 1 EUR, 10 EUR või 100 EUR!


………………………………………………………………..

Täname igat toetajat ja partnerit!

Me täname sind selle panuse eest! Jumal õnnistagu sind!

Jumal õnnistagu sind ja sinu ettevõtmisi. Usume, et sa oled panustanud heasse töösse ning sa saad ka lõigata. Meie saame sind vaid palves meelde tuletada aga tõeline tasu tuleb Tema käest, nii selles elus aga eelkõige ka igavikus!

„Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses …” Fil 4:19

Mis on partnerlus?

Partner on keegi, kes jagab vastutust teise inimese või organisatsiooniga. Partnerlus tähendab alati koostööd. Vastavalt Jumala Sõnale saame ainult üheskoos olla tugevad ja võidukad.

Liitu meiega ja ühine visiooniga, et Jumala Sõna saaks paisatud massidesse ja kõikjale meediavaldkondadesse aga ka internetti!

Milline on meie osa?

  • Õnnistada sind, ei jää ilma oma palgast, kes joodab kruusitäie veega Tema saadikuid
  • Teenida Sind Jumala Sõnaga, mida me regulaarselt ka postitame

Milline on Sinu osa?

  • Palvetada meie teenistöö pärast, et meie ühine töö võiks kanda rikkalikult vilja.
  • Kasutada võimalusel oma aega ja andeid selle teenistuse heaks.
  • Toetada teenistust võimalusel ka finantsiliselt.

Lisaks veel mitmeid tööharusid: Piibel&Lõpuajad (kinnine kommuun), Jaakobi Kuub (ellujäämise materjalid), Usk.ee ning Facebookis Usklikele …

Ole hoitud Tema poolt!

Ajamärgid.com