Nägemus – patuste rong põrgusse

hukatusse-minejad-porgu-saatan-igavene-elu-surm

Toome teieni prohvetlikud nägemusteseeria, mis on aastakümneid vana, kuid mis on vaime ilmutus – reaalsus, muis meie ümber toimub!

rong-porgu-hukatusse

Eesti naise nägemus

5.okt. 1968. aastal seisin nägemuses raudtee ääres, kus olid välja pandud viidad. Sellised nagu on tavaliselt teede ääres informatsiooni otstarbel püstitatud, et näidata, kuhu üks või teine tee viib või kui kaugel üks või teine keskus asub. Selle tee äärde püstitatud viidalt võisin lugeda: “HÄDAOHTLIK REIS – LÕPPSIHT KURISTIK! PIDURDAGE RONG JA VÄLJUGE! SEE ON VIIMANE PEATUS.” Juba kostus läheneva rongi mürin ja vile ühes reisijate laulu ja hõiskamisega. Rong peatud viida juures ja vagunite seintelt võisin lugeda: EKSKURSIOON LÕBUREISIJATEGA.

Kõik nad vaatasid akendest välja ja lugesid viidalt teadaannet:” Hädaohtlik reis – lõppsiht kuristik! Pidurdage rong, väljuge! See on viimane peatus.” Nüüd vast muutus naer ja lärm õieti maruliseks. Ühed laulsid ja teised plaksutasid käsi. Oli ka neid, kes rongist eelviimases peatuses väljusid. Lõppjaam polnudki enam kaugel ja kuulsin ekskursiooni sinna kohale jõudmist, kus lõbureisijate juubeldav trallimine muutus ahastavaks hädakisaks, kui rong suure raginaga kuristikku kukkus.

porgu-hukatus-inimesed-piinapaik

Nägemus elu ohust.

“Nägin süngeid maaaluseid koopaid. Kõikjal ümberringi oli kottpime ja tundsin nagu laiba lõhna. Mu käes oli küünal. Küünlavalguse peale kogunes pimedusest grupp inimesi. Nad olid väga väsinud, tuikusid ja komistasid. Valgustasin küünlaga maad, et näha, mille peale nad komistavad.Tundsin astudes ka enese jalge ees kõiksugu takistusi. Küünlaga valgustades ehmusin: kõik need sünged koopad olid täis surnuluid. Hüüdsin valjult, nii et hääl koopas vastu kajas: “Kust kohast need surnute luud siia kokku on veetud?” Vastus:” Need on teekäijate luud, kes ilma valguseta siinset teeotsa on püüdnud läbida. Neid kõiki on kiskjad hävitanud.Need kiskjad kardavad valgust ja ei ründa oma peidupaikadest ühtegi teelist enne kui tuli on kustunud.Kes ilma Jumalata ja usuta tahab elust läbi minna, see hukkub pimeduses.”

porgu-tuli-tulejarv-piibel-saatan

Siis näidati piinapaika.

“Lõpuks lasti mul heita pilk igavese piina paika. Kõik möödus mu silme eest õudse filmina. Oli üks pargitaoline plats, mille valgus sarnanes öise tulekahju kumale. Seal keerlesid piinatud nägudega tantsijad, keda deemonid kiiremale tantsule kihutasid. Ei küsitud piinatute väsimusest. Joodikud jõid ja vandusid kurja, kaardimängijate vandeid saatis hammaste kiristamine. Eemalt paistsid palmi taolised puud, mille alla nirises oja. Tantsijad läksid lähemale, et ennast puude all pisutki jahutada ja ojast janu kustutada. Kuid põrgus pole enam lohutusi! Vesi maitses kui mäda ja puud lehvitasid tuult, mis oli kui sauna leil. Eemal kiskusid koletised suurte läikivate karpide hunniku kallal. Teisal silmasin putkataolisi ehitisi ikka kaks vastamisi. Ahastades hüüdsin:”Kus ma nüüd olen, mis kole paik see on, Jumal! Kas sa oled mind maha jätnud?” “Ei või ma verega lunastatud hingesid iialgi maha jätta, sest ma olen ju nende eest oma elu jätnud. See mida nägid praegu, on elu pärast surma igaveses piinapaigas. Mis patuga keegi pärast surma iganes piinapaika läheb, see peab seal igavesti sellega tegelema. Need, keda nägid purelemas ja kiskumas, olid vargad. Putkad varjasid hoorasid ja abielu rikkujaid.” Küll tasub võidelda ja puhast südametunnistust säilitades surra , et hing ei pruugiks põrgus vaevelda. Lõpuks sain korralduse:”Kõik mida oled läbi elanud ja mida sulle on ilmutatud pead mu sulasele teada andma. Sest peale sinu surma saab mu sulane tuttavaks sinu pojaga ja neil saab olema ühine keel ja meel. Valva ja palu ja ohverda ennast! Et sa jõuaksid eesmärgile!”

taevas-porgu

Jumala Sõna räägib täna sulle:

Ap.2,38 Aga Peetrus ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni.

Ap.3,19 Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid Issanda palgest.

Ap.16,31 Aga nemad ütlesid: “Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere!”

Kuidas saada kristlaseks, loe lisa …

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse.

Püsige ärkvel!

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *