On aeg pooli valida!

  on aeg pooli valida

Mulle näidati vaimus meie ühiskonnas täna tavaliseks muutunud asju – nähtuseid, mis täna on juba igapäevaelu – Piibli alguslehtede – abielu jms. ründamine. Nägin, kuidas need tolerantia eest võitlejad ja Jumala käskude vastu protestijad kutsusid ka usurahvast, üks osa läks meeleldi kaasa. Ning siis see juhtus – mulle öeldi, tehes seda nad ei saa osa Taevasest Kuningriigist, miskit rüvedat ei pääse Jumala Riiki.

Continue reading →

David Wilkerson-i kiireloomuline sõnum

david-wilkerson-sonum-jumala-sonum

Toome teieni jumalamees David Wilkersoni sõnumi, mis levis ka Eestimaal märtsis 2009 aastal. See jäi tema üheks viimasteks (sedalaadsetest) sõnumiteks. Aeg näitab, kes ja mis mees oli D.W. paljude arvates väeline prohvetianniga vend, kes oli väga varajane kuulja-nägija (vahimees müüril) ning hoiatas asjadest, mis on käes juba täna! Osad asjad on täitumata!

Continue reading →

RIST – kRISTlase usu alus

rist-risti-usk-rahvas-kristlane-kristlased-ristikirik

Sõna RIST on meile päästeks, see on meie usu alus ning võidu sümbol! Risti vastasus ja selle, kui sümboli vastased on juba 2000 aastat tulnud ja läinud. Vaimses maailmas on ristisümboli taga väga väeline ja mõjuv tähendus. Seepärast on massid, paganad ja vahel isegi valevaimude poolt aetavad usklikud astunud risti vastu!

Continue reading →

Ellujäämise metsalaager

ellujaamise-metsalaager

Reklaam /// Kristlastena oleme kuulnud mitmeid sõnumeid ja tunnetusi, et meil seisavad ees rasked ajad. Lähitulevik ei paista mitte helge ega roosiline! Võib tulla olukord, mil sa pead ajutiselt varju minema  – peitu pugema, kas seda saab teha ka metsas? Kuidas metsas ellu jääda?

Continue reading →

Koguduse ülesvõtmine

koguduse-ulesvotmine-kadumineIlmutuse 4:1  Peatükk algab prohvetliku tulevikuga. Tuleta meelde peatükk 1, salmi 19: Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! See lause sisaldas kolme ajavormi ja informeerib meid, et Ilmutuse Raamat on kirjutatud kronoloogilises järjekorras: minevik – peatükk 1, olevik – peatükid 2 ja 3 ja tulevik – peatükid 4 kuni 22.

Continue reading →

Ellujäämise õppepäev 2.osa (üritus)

ellujaamise-oppepaev2vMida räägib Piibel, mis ajas me elame? Kas on olemas märgid ja ended, et olukord meie ümber läheb hullemaks? Kas Piibel räägib meile, et me peaks ennast ette valmistama? Kuidas võita hirm ja kasutada selget mõistust ja varjuda usu läbi Jumalas. Kas see välistab elementaarse valmisoleku, ettevalmistuse jms. rakseteks aegadeks.

Continue reading →

Unenäod sõjast Eestimaal

unenaod-uni-nagin-unes-soda-eesti-eestimaal

Ka paganad näevad endemärke. Meie soovitus loe neid väikese skepsisega, kuid ära lihtsalt ignoreeri (kollektiivne muster – Jumal kõnetab kõiki keda Ta tahab). Jumal liigub prohvetlikult oma Vaimu läbi üle Eestimaa ja üheks ilminguks on kollektiive hoiatus – jah ka paganatele antakse endeid – hoiatusi! Paljud neist jagavad seda kui jaburdust, kuulajad irvitavad – muigavad, soovitavad vähem õhtul süüa jms. Aga tegelikult need inimesed ei tea, et neid hoiatatakse tulevaste päevade eest!

Continue reading →

Rasked ajad on ees sõbrad!

rasked-ajad-on-tulekul

Rasked ajad on ees sõbrad! Kui sa otsid Jumalat, tõesti veedad aega palvekambris, kuuled oma Jumala häält, siis see on see, mida viimasel ajal siin ja seal pühadele edasi öeldakse ja antakse. Ning mitte ainult seda, nö. “infona” hea teada rubriigis, vaid tehke ettevalmistusi! Nii vaimselt, mentaalselt, mõtelge kitsas kohtadele ning harjutage juba täna mugandunud paganate elulaadist väljumist, et rasked ajad sind ahastusse ei tõukaks!

Continue reading →