See on Jumala arm, et sind on kutsutud!

jumala-arm-paastmine-paastetud
Oleme ajastus, kus suur osa kristlasi tunnistab oma pöördumist – MINA LEIDSIN JUMALA, ma hakkasin kristlaseks, MINA tegin seda ja MINA tegid toda! Siin üks tõsine tagasitõmme valjastest selle perutava ja “takka üles löövale” põlvkonnale! Siin hoiatus vaimus.

Ro.9,15 Sest ta ütleb Moosesele: “Ma olen armuline, kellele ma olen armuline, ja halastan, kelle peale ma halastan!”
Ro.9,16 Nõnda siis ei olene see sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb, VAID JUMALAST, kes armu annab.
Ro.9,18 Nõnda ta siis annab armu, kellele tahab, ja paadutab, keda tahab.
Ja ongi nii, paadutab või teeb pimedaks (lööb pimedusega). Kusjuures Ta on õiglane seda tehes ning Tal on õigus seda teha (motiivid, mida me siin puudlikus maailmas ei näe). Selline asi peaks panema meid Jumalat lisaks Isale, keda armastame – ka KARTMA, kes on me Looja ja eksistentsi Kohtumõistja (Jumalal on erinevad tahud).
 

See on teema, mis on tahke roog aga MILLETA me ei saa! See on teema, mis on mõnes ringkonnas totaalselt puudutamata ja vahel tundub, et üks osa kogudusi on selle välja visanud! Ehk siis Jumal on täna piltlikult ära nuditud nagu puunott, eemaldatud meie maailmapilti mittesobivaid osasid (käsi, üks jalg jms.). Selline moondunud jumalapilt on sama, mis puuslik ja kivist jumalakuju, mida väärusulised kummardavad!

jumala-oigus-ettemaaratus
See on Tema arm, et sa kuulsid ja sulle anti mõista, et sa ei põlanud ära taevariigi sõnumeid. Jah sa otsisid ja leidsid (kes otsib see leiab), kuid sulle näidati – oma Armus lubas Ta sul tulla valguse ligi. Mitte kõik ei tule ja mitte kõiki ei lubata! Jumalaga ei mängita! Piibel hoiatab:
L.18,27 puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.

Sisuliselt on suur osa mõttetargutusi ja hingelist teoloogiat on TUPIKTEE! Sama on Jumala otsimine isiklike ambitsioonide ja/või ebasiiraste soovide ajendil.

Kuna taolisele teemale kogustes rõhku ei panda on ka juba liikvel liba ja võlts kristlasi!  Justnimelt, sikud lammaste keskel, kes ei ole elanud läbi uuestisündimist ning kes tegelevad oma VAIMSE HOBIGA.

2.Ti.1,9 kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu
 Jumal paadutab osasid
See ei mahu enam ammu juba kristlikesse õpetustesse. Et näed ei olenegi sellest MIDA MINA (inimene teeb) vaid eelkõige, kellele Jumal armu annab. Kristuses Ta andis armu kõigile, ometigi ütleb Pühakiri, et paljud on kutsutud aga vähesed valitud (ehk vähesed vastavad kutsele). Jumal näeb seda juba ette ja meile räägitakse neist, kes on kirja pandud igavese elu jaoks.
 
Seega …
Jumal tahab seda, et me jõuaks eelkõige nendeni, kes on kirja pandud igavese elu jaoks. Meil tuleb kuulutada tunnistuseks (neile, kes ei pöördu) ja päästeks (neile, kes pöörduvad).

Jh.5,13 Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu, teil, kes usute Jumala Poja nimesse.

Jh.17,2 nagu sa oled temale andnud meelevalla kõige liha üle, et ta annaks igavese elu kõigile, keda sina oled temale andnud

Jh.6,65 Ja ta ütles: “Sellepärast ma olen teile öelnud, et ükski ei või tulla minu juurde, kui temale seda ei ole andnud minu Isa!”

Jh.6,44 Ükski ei või tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes mind on läkitanud; ja mina äratan tema üles viimsel päeval.

See on Jumala töö ja arm!
 
Sa oled saanud Jumala lapseks, kuna Jumal andis sulle armu!
vend Antti

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse

 

potissepp-usklik-kristlane-savi
Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *