Usupuhastaja ja reformaator – Jan Hus

Martin-luteri-eelkija

Kes oli Jumalamees – Jan Hus. Mees kes kandis tõrvikul tuld, seda kõige võikamal ärataganemise ajastul – PIMEDAL KESKAJAL! Mehel, kel oli usulise tõe ainukeseks kriteeriumiks Piibel. Ta on eeskujuks ka lõpuaegadele vastu minevatele kristlastele. Neile, kes tahavad Jumalat Vaimus ja Tões teenida! Neile, kes ei lähe kaasa leiguse kompromissidega ning lubavad Pühal Vaimul selitada oma südamesilmi –  et nad näeks! Käigem taoliste jumalameeste jälgedes, et säilitada seda tõelist!

Continue reading →