Usuvend Antti unenäod karust 1

karu-unes-unenaos-venemaa-tous-oht

Jumal andis usuvennale terve seeria unenägusid karust. Kõik algas aastatel 2004-2006, kui nägin perioodiliselt ühe ja sama motiivi unes, karu istus me talumaa piiril ja istus ja vaatas – põrnitses. Ei olnud “mõmmi”, me ei elanud veel seal talus ja alguses ei saanud sellest aru, hiljem kui sinna kolisime, sain tunnetuse: see kõik juhtub, kui me elame seal uues kodus. Oleme elanud seal juba aastast 2011 …

Continue reading →

Kristlaste ülesvõtmine, mis juhtub peale seda …

koguduse-ulesvotmine-rapture-jeesuse-varjatud-tulek

Kristlaste ülesvõtmine, mis juhtub peale seda … Kahe osaline nägemus, mis juhtub peale koguduse ülesvõttu! Teadmiseks armas sõber, kes elab patus – käib patuste teede peal, istub pilkajate killas, kes on segunenud selle maailmaga, armastab seda maailma – see jääb koguduse ülesvõtust maha ja teda paistatakse koos paganatega RAHVASTE sulatusahju. Seda lühikest ajaperioodi kutsutakse Suureks Viletsusajaks. 

Continue reading →

Rasked ajad on ees sõbrad!

rasked-ajad-on-tulekul

Rasked ajad on ees sõbrad! Kui sa otsid Jumalat, tõesti veedad aega palvekambris, kuuled oma Jumala häält, siis see on see, mida viimasel ajal siin ja seal pühadele edasi öeldakse ja antakse. Ning mitte ainult seda, nö. “infona” hea teada rubriigis, vaid tehke ettevalmistusi! Nii vaimselt, mentaalselt, mõtelge kitsas kohtadele ning harjutage juba täna mugandunud paganate elulaadist väljumist, et rasked ajad sind ahastusse ei tõukaks!

Continue reading →