Uhkus on jäledus Jumala ees

patu-juur-alge-uhkus

Uhkus on jäledus Jumala ees. Pettunud ja julguse kaotanud kristlased süüdistavad küll teisi usklikke, kuradit ja Jumalat ennast, nägemata, et nende probleemi juur on tegelikult uhkus.


Juba kuningas Nebukadnetsaril oli sarnane probleem. Ta oli investeerinud iseendasse ja oli kõrk.

Nebukadnetsari õppetund

Taanieli raamat räägib, kuidas Taaniel ainsa mehena riigis suutis seletada kuningas Nebukadnetsari unenägu, öeldes, et unesnähtud puu on kuningas ise ja toimunu tähendus: “Sind aetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on välja loomade juures, sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sind kastetakse taeva kastega, ja sinust käib üle seitse aega, kuni sa tunned, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Ja et kästi puu juur alles jätta, tähendab: su kuningriik jääb sinule, niipea kui sa mõistad, et taevas valitseb!”
Uhke Nebukadnetsar tegi, mida ise tahtis ega tunnustanud Taeva Jumalat. Kaheteistkümne kuu pärast ütles ta oma palee katusel käies: “Eks see ole seesinane suur Paabel, mille ma omaenese jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks?” Sõna oli alles kuninga suus, kui Taevast langes hääl: “Sinule, kuningas Nebukadnetsar, üteldakse: “Sinult võetakse kuningriik, sind aetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on välja loomade juures; sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sinust käib üle seitse aega, kuni sa mõistad, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab!”

Nebuchadnezzar-nebukadnetsar

Ma ei tea eriti palju härgadest, see-eest olen näinud rohtusöövaid, mäletsevaid lehmi. Ta pidi olema selline. Tema ihu oli kastest märg, juuksed pikad, küüned kui kotkal. Heebrea tõlge ütleb täpsemalt: kui sa ei tunnusta Mind teadmise varal, mille Ma sulle olen andnud, lasen Ma sul saada loomasarnaseks.
Järgmine salm on väga tähtis: “Aga pärast selle aja möödumist (viide salmile kännust, tunnustähest, et ta võib kuningriigi tagasi saada) tõstsin ma oma silmad Taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi ja ma õnnistasin kõigekõrgemat, kiitsin ja ülistasin Teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve, kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna miskiks, ja Tema talitab nagu tahab niihästi taeva väega kui maa elanikega ega ole seda, kes võiks lüüa Tema käe peale ja öelda talle: mida Sa teed!”
Samal hetkel, kui ta oli omadega põhjas ja enam madalamale langeda ei saanud, olles valmis tunnustama Jumalat Jumalana, taastas Jumal tema mõtlemisvõime ja andis tagasi riigi. Mees otsiti üles, talle anti veelgi suurem võim. Kuid ta pidi õppima ränga õppetunni, et öelda: “Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan, ülistan ja austan Taeva kuningat, sest kõik Tema teod on tõde ja kõik Tema teed õiged!”
Jumala püha ligioleku tulles tabavad inimesi Jumala kohtud – osa Tema iseloomust ja pühadusest, mis põletab välja kõik patu. Tema võib alandada neid, kes käivad uhkuses. Mida see meie jaoks tähendab?
Et Jumal seisab Kõigega, mis Tema on, selle eest, et meid uhkusest vabastada. Uhkus on jäledus Jumala ees. Sellesama pärast langes Lutsifer ja sündis patt.

uhkus-patt

Jumala suveräänsus

Lutsifer ütles: “Mina saan Kõigekõrgema Jumala sarnaseks, mina teen, mina tahan!” Hesekiel ja Jesaja räägivad tema äraheitmisest Jumala palge eest uhkuse pärast. Ta kiusas Aadamat ja Eevat silmahimu, lihahimu ja elukõrkusega, kuni nad otsustasid astuda üle Jumala suveräänsusest. Väga paljudel on sellega probleeme. Minul enam ei ole.
Kunagi olin üli-intellektuaalne: mul olid koolis ainult viied, armastasin täppisteadusi, aatomeid, molekule. Käisin alati korralikult koguduses, kuid olin suurim silmakirjatseja, ehkki maksin kümnist ja õpetasin pühapäevakoolis. Mõtlesin päästetud saades, et võin teha pool Jumala ja pool oma tahtest. Kui olin juba seitse aastat abielus olnud, puhus Jumala Vaim läbi minu maja ja ütles: “Sa tead kuuldusi Minu kohta, kuid sa ei tunne Mind!”
Lamasin näoli põrandal ja parandasin meelt. Isand ütles: “Sa pead maha panema kõik, kes sina oled, et tunda Mind. Keegi ei saa seista Minu ligiolekus, olles täis inimlikku uhkust!”
Kaksteist kuud tegi Jumal tegemist minu suhtumistega, öeldes: “Sa ei tohi oma meest, lapsi, tööd ega ühiskondlikku positsiooni armastada rohkem kui Mind!”
Rohkem kui aasta hüüdsin igal õhtul Jumala poole: “Jumal, ära võta minult mu hingeõhku,” kogedes, et surres kukuksin otse põrgusse. Jumal pidi ütlema mulle isegi: “Sa ei tohi tahta oma unistusi ja igatsusi rohkem kui Minu tundmist!”
Seda viimast kuuldes ei nõtkutanud ma mitte ainult oma põlvi, vaid kummardusin kogu südamest. Tunnistasin: “Isand, ainult Sina oled Jumal, ma tean, et Jeesus Kristus suri patuste eest ja et mina olen teinud pattu inimeste vastu, millest polegi suuremat lugu patu kõrval Iisraeli Püha Jumala vastu. Kui Sina, Isand, kes Sa oled puhas ja püha, otsustad saata mind põrgusse, ei ütleks ma sõnagi selle vastu, sest olen seda väärt. Ometi palun ma Sinu armu ja halastuse pärast lasta Sul Oma valgusel minu üle paista. Siis teeniksin Sind kõik oma elu päevad! Ja ma ei valitse enam kunagi iseenda üle. Isand, ma annan oma vaimu täielikult Sinu kätte.”
Sellel hetkel puhus Püha Vaim läbi mu toa. Sekundi murdosa jooksul langesid soomused mu silmadelt – Jeesus sai päris-isikuks, religioon hävis. Tean, mis on religioon, kannatasin selle all teadmatusest 25 aastat, sest mu uhkus hoidis mind tundmast Iisraeli Püha ning olin suutnud selle ajaga kogu oma elu ära rikkuda.
Sellest päevast alates löön iga päev risti oma tahte ja liha. Tegin lepingu Jumalaga, et ei luba endal kunagi valitseda. “Kui Sa saad võtta selle astja,” ütlesin Talle, “võid teha minuga, mida iganes!” See on ohtlik palve, muuseas!
Tulin uskkonnast, kus naised ei jutlustanud, Jeesus käskis mul jutlustada. Ta hakkas mind iga päev sõitlema ja keelama, nagu mu maine isa seda tegi! Ma polnud veel Vaimu täis, aga juba ma kuulsin Teda – olin lammas, keda saab juhtida, mitte mõni põikpäine, vastupunniv sikk.
Mõnikord olen teinud plaane ja ostnud pileteid ilma Jumala käest küsimata, ja Püha Vaim kõnetab mind: “Üritad Minu tööd endale võtta, jah?” Parandan siis kiiresti meelt: “Isand, mida Sina otsustad,” ja teen, mida Ta ütleb. Minu jaoks tähendab sõna “Isand”: “Ma olen risti löödud Kristuses, siiski ma elan, aga mitte mina, vaid Kristus elab minu sees!”
Jeesus tahab elada läbi minu. Kõik intellektualism, prestiizh ning au tundus rämpsuna Jumala tundmise kõrval, kui Jumalariiki sündisin. Tegelikult ei teadnud ma isegi seda, et selline salm piiblis kirjas on ja et juba Paulus Damaskuse teel sama koges!
Ning sellest päevast, aastast 1981, pole mul iialgi igav olnud – kui see nii poleks, läheksin tagasi religiooni juurde, kuid usu mind: Jumal ei ole religioosne, ei ole seda kunagi olnud ega saa selliseks kunagi!

lutsifer-uhkus-patt

Edasilükkamise patt

Jeremija hoiatab uhkuse eest: andke au Jehoovale, oma Jumalale, enne kui saabub pimedus ja teie jalad hämaruses tõuklevad vastu mägesid. Te ootate küll valgust, kuid tema teeb selle surmavarjuks, muudab selle pilkaseks pimeduseks.
Õppisin Jumala kohta, et Tema ülisuur armastus võib lasta isegi keerukaid olukordi minu vastu tõusta, et asjadega tegemist teha. Kui Jumal mind täisajaga teenistusse kutsus, tegin tööd intensiivraviosakonnas. (See oli põnev ja huvitav, mitmed surnud ärkasid palve peale üles. Üks naine näiteks oli sattunud hingamisaparaadi alla, sest oli end tappa püüdnud. Tema olukord oli lootusetu. Viisin ta kardina taha ja käskisin: “Jeesuse nimel, saatan, ma seon sind, suu kinni!” Naine tegi silmad lahti. “Kuule,” ütlesin, “tahtsid ennast tappa, jah? Sa pead saama päästetud, sa oled tagasilangenud!” Sealsamas sai ta vabaks, viisime ta intensiivravist välja. Oli selge, et tahtsin tööl edasi käia.)
Ütlesin Jumalale: “Ma jutlustan ülenädalati!” Jumal ütles: “Ei!” “OK, tulen töölt ära, aga võib-olla lähen pärast tagasi,” tingisin, siis ütles Isand: “Tühista oma medõe litsents!” See tähendas, et ma ei saanud tööle tagasi minna.
Lubasin tühistada litsentsi, kuid lükkasin teo edasi. Jumal kõnetas mind ühel varahommikul pärast kaheksat kuud teenimistööd, kui me ei saanud kuidagi enne järjekordsesse jutlustamispaika sõitmist lapsi korrale kutsutud ega kohvreid pakitud, sest miski ei laabunud. Palvetasin, “sidusin ja vabastasin” – ei midagi. Küsisin: “Midagi on valesti, Isand?” Tema ütles: “Sa oled süüdi edasilükkamise patus! Kirjuta kiri agentuuri ja astu medõe kohalt tagasi!”
Ütlesin: “Jumal, vaata, mis kell on! Ma pean koosolekule sõitma!”
Aga Jumal seisis tee peal ees ja ütles: “Ma ootan.” Kirjutasin paberi valmis.
“Nüüd paned selle ümbrikusse ja viid postkasti!”
“Kas ma võin palvetada, mul on siin üks selline olukord?”
“Su palve ei kehti, kuni sa ei saa lahti oma uhkusest ega tee, mida Ma ütlen!” Postkontorist tulles palvetasin lihtsa palve ja kõik oli korras. Uhkus saab takistada Sinu teenistust ja käimist Jumalaga, ükskõik, kas oled Kathrin Kuhlmann või Benny Hinn! Jumal saab hoida tagasi Sinu palvevastuseid. Ta rääkis Iisraelile kõrbes: ära paaduta oma südant, usalda Minu kätte oma vaim, hing ja ihu. Meil on tegemist uhkusega kõige enam sellepärast, et me pole kunagi kummardanud ega kartnud suveräänset Jumalat. Ta tuleb ise kohale siis, kui hakkad kartma Jumalat üle kõige muu, sest Tema ongi See, kes valitseb. Ja see tähendab, et Sina kaotad kontrolli.
“Aga kui te seda ei kuule, siis mu hing nutab salajas teie kõrkuse (uhkuse) pärast: nutab kibedasti ja mu silmist voolavad pisarad, et Jehoova kari viiakse vangi!” Jer. 13:17
Muidugi viib Jumala rahvast vangi kurat, kuid mõista, et kuratki on vaid tööriist (Jumala käes), kes ei saa mitte midagi teha siis, kui tal sinu ellu pääsemiseks ust ei ole!
Jumal, kes mind armastab, on elamise põhjus. Ma surin Delia Hale`i jaoks, kui sündisin uuesti – nüüd olen ma Delia Hale Jeesuses Kristuses. Tema on minu sees, ma tunnen Teda ja Tema mind.
Parim viis ennast alandada on laskuda põlvili Jumala ette, kummardada oma südames ning sulgeda mõistuse suu. Kui ütled: “Jeesus”, selginevad mõtted ja Jumal hakkab andma vastuseid, sest oled otsustanud ennast alandada.
Uhkus on enesekesksus, enese soovide peale vaatamine, oma tahtmise ja igatsuste tõstmine Jumalast kõrgemale. Kuid pärast uhkust tuleb alati langus. Laul 10:2 ütleb: “Jehoova, miks sa seisad kaugel, miks sa ennast peidad häda ajal? Õelate ülbusest saab kannatada vilets. Õel kiitleb oma hinge ihalusest ja ahne laimab Jehoovat.”
Kui sa alati palud enda, oma laste, oma raha, oma tervise, aga mitte kunagi teiste inimeste pärast, hakkad paluma uhkeid palveid, aga kui hakkad palvetama teiste pärast: rahvaste, oma sõprade, oma pastori pärast – tõstab Jumal üles kellegi, kes palvetab Sinu eest. Tõeline armastus on oma elu jätmine kellegi teise pärast.
Õel oma ülbuses ei otsi Jumalat ega mõtle tema peale. Kui paljud teist on teinud teinekord oma teenistustööd, ilma et oleks mõelnud, mida Jumal asjast arvab?
On veel üks uhkuse tahk, ükskõiksus: “….tema teed on alati täis kurbust ja ta kohus on temast kaugel, ja ta puhub kõigi oma vaenlaste peale…” – teda ei huvita. Kui Sa ei hooli, kuidas saab siis keegi öelda, et Sinus elab Jumala armastus?
“Ma olen näljane – ma söön, ma tahan ilusat uut kleiti – ma ostan selle, ma tahan pediküüri lasta teha – ma teen!” mõtlevad paljud. Ja loomulikult tuleb ka igapäevastele asjadele mõelda. Aga kui palju me teeme, et Jeesuse nime austada?
Kui õnnistused hakkavad Sulle rohkem tähendama kui Jumal ise, siis Jumal ei toeta Sind Sinu uhkuses. Meie Isand ja Jumal on armukade Jumal, kes ei lase oma võidmisel ja andidel Sinu jaoks tähendada rohkem kui Tema ise. On palju inimesi, kes järgivad Jumalat Tema imede ja võidmise pärast nagu Bileam läks kasu järele – süüa sain, leiba sain – olgu, ma tulen siis Sinuga, Jumal, mõtles ta.
Kui Sa müüd oma võidmist, on evangeeliumi kuulutamine kui prostitutsioon, kui oled hakanud omaenda kasu taga ajama, on uhkus Sinu üle võimust saanud. Jakoobuse kiri 4:7 ütleb: “Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.”
Enamik meist unustab salmi alguse, mõistmata, ei kurat ei põgene sinu, vaid Jumala ligioleku eest. Kurat ei karda Sind, vaid Jeesust Sinu sees, ja tema teab, kui palju Jeesust Sinus on.
“Tulge Jumala ligi, leinake ja nutke, alandage ennast Jumala ees, ja Tema tõstab teid üles,” ütleb Jakoobus edasi. Jumalale ei avalda muljet Sinu saavutused, vaid sõnakuulelikkus.

Prohvetlik sõna kogudusele

Jumal ütleb oma kogudusele täna: Tõuse alandlikkuses Minu ees, ja mu ligioleku tuli tuleb sinu üle, sest Ma sirutan välja oma käe sel tunnil, ütleb Isand, ja ma teen midagi vägevat selle maailma rahvaste hulgas, sest Ma tulen ja kisun maha nende uhkuse ja Ma võtan kinni inimeste südametest ja põhjustan, et Jumala au on näha rahvaste üle, ja Mina säran esile teie sees, ütleb Isand. Ma võtan kinni paljude südametest ja annan neile tunda kõikvõimsat Jumalat, panen nad meelt parandama. Te tõusete kui alandlikkuse koda, koda, mis on murtud Minus, ja teete asju, mida Ma olen ütelnud teile teha, ja Mina toon Elava Jumala koja kõikjal maailmas, sest aeg on käes.
Jah, te elate lõpuaegadel, ütleb Isand, ja Ma kutsun teid esile, et te võiksite tõusta ja olla see, mida ütleb Minu sõna teie kohta. Nii et tõuske üles alandlikkuses, lubage, et Ma murran teie uhkuse, lööge risti oma uhkus, ütleb Isand – sina, sina ja sina – ja vaata, mida ma teen sinu sees ja sinu läbi, sest Ma tõstan üles armee sellel tunnil, ütleb Isand, armee, mis võidab rahvad Minu auga, armee, keda Mina juhatan.  Armee, kes austab Jeesuse Kristuse nime, ütleb Isand.

Delia Hale (USA)

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse.

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *