Võluvitsa evangeelium

voluvitsa-evangeelium-jeesuse-jargimise-tegelik-hind 
VÕLUVITSA EVANGEELIUM! Lihtsalt tule osale meie “kursusel” , lihtsalt palu see palve ja sa saad taevasse! Sinna on nii lihtne pääseda, selleks ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt tule ja istu meie Laodikea bussi ja naudi sõitu, Jeesus on cool ning peagi oleme kohal. 

Seda teemat on AM veidi puudutatud veidi mõnes teemas. Kuid see väärib eraldi tähelepanu. Mitmed apostlid on paljastamas “patuse palve”, kui KERGLASE pöördumise ja kristluse üheks vildakaks aluseks! teemasse. Seda teemat on kergem mõista neil,  kel on reaalne evangeelse töö kogemus ja praktika. Lihtsalt kellegi raamatute baasil või teise ilmutuse loetu varal, ei ole millegagi võrrelda ja puudub reaalse elu kogemus. Erilised udupasunad on aga õppimatud ja “Youtube välismaa piiblikoolis” käinud, kes teavad kõike, kuigi ise nad tunnevad reaalselt Jumala Sõna väga vähe!

Esimeseks sammuks on mingit laadi päästepalve hea – alustus, kuid mis edasi? Samuti räägib meile ju Jakoobuse kiri, pihist ja pattude tunnistamisest. Sellel on kraavid nagu vanad nelipühilased, pidi minema suure nimekirjaga pastori jutule, kus seda tunnistati ning siis hävitati, nii algas uus elu. Samuti on meie maal olnud priilased, kes kasvõi aastaid otsisid tunnistust enda sees, et ma olen Jumala laps. See oli alles pöördumise tunnistuseks (natuke kraavis, kuid neil oli õige fookus). Viimast 2 asja tänapäeval polegi enam olemas, sellest ei räägitagi!

Jumala Vaim on ilmutanud, et ka meie oleme sellele maal silmitsi põlvkonnaga, kes on LIHTSALT TULNUD JUMALA JUURDE! Ega viga ei ole ei patuse palves (see on pöördumise alguspunktiks kohati vajalik) või Alfa kursuses (ka usuelu tutvustav asi on ok), kuid osadel jääb KOGU SEE asi sinnapaika. Kord päästetud, siis igavesti päästetud. See on mõistuseusu: mina tulin Jumala juurde” põlvkond. Need ei ole kuulnud ega näinud, mis moel ja kuidas ärkamise tules usukaaslased pöördusid. Pisarate, kahetsuse, päästerõõmu ning Jumala lapse tunnistuse leidmisega (enda sees), need asjad on neile võõrad ja tundmata! Osvald J. Smith: “Meeleparanduseta ei ole ärkamist

Usukaaslased, me kogudused ja liikumised on aina libisemas valeõpetuse suunda, KORD PÄÄSTETUD ja igavesti päästetud. Loe sellest lisa siit. Kuid reaalne jumalariigi töö kogemus on toonud mitmeid sellesse punkti, et nad julgevad küsida, kas klassikaline “patuse palve” on ikka standardne ning see, mida Issand meid käskis levitada? KUULUTAGEM TÄIT EVANGEELIUMI, mis sisaldab ka pöördumist! Üks prohvt andis Laodikea koguduse üheks tunnuseks: . “Sinner’s Prayer” or “ask Jesus into your heart” altar calls. Kus uskliku elu ongi see, sellest piisab, et pääseda taevasse? Kas tõesti?

Mt.7,21 Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.

Ristija Johannese parandage meelt – pöörduge sõnum, ühe lahtiseletava sõnaraamatu alusel oleks: Parandage meelt – mõtelege teisiti, muutke oma (mõistus, arvamus, kavatsus), kahetsedes oma patte ja muutes oma käitumist.

meeleparandus-poordumine-kristlaseks-saamine

Lisan siia katkeid: 2000 aastate Usupuhastus: 95 teesi evangeelsete kristlaste olukorrast.

2 peatükk – Uuestisündimisest

4. Uuestisündimine on Jumala, mitte inimese töö (Joh. 3:8, 6:44). See on Jumal, kes kutsub ja teeb õigeks need, keda ta on ette ära määranud (Room. 8:29-30). Inimese vastutus on vastata Jumala kutsele usus meelt parandades (Mark. 1:15, Ap.t 2:38, Room. 4:5).
Tänapäeva evangeelsed kogudused üldiselt tegelikkuses usuvad ja õpetavad, et uuestisündimine on inimese oma töö (ehkki nende ametlik õpetus võib sellest oluliselt erineda) – see fakt paljastub nende manipuleeriva evangeliseerimistehnika kaudu (Jumala juurde tulemine tehakse täielikult sõltuvaks inimese omast tahtest ja otsusest.

5. Uuestisündimine ei sünni patuse palvet korrates ega ka mingite muude inimlike „meetoditega“. Uues Testamendis ei ole ühtki juhtumit, kus keegi oleks sel moel uuesti sündinud.
 Tänapäeva evangeelsed kogudused üldiselt tunnistavad usule tulnuks isiku, kes on korranud patuse palve. Selle väärpraktika tõttu on paljud kogudused eksituses ega märka, et nende kogudustes on palju võltsusklikke.

6. Tõeline meeleparandus sisaldab pattude tunnistamist ja nende hülgamist (Õp.s. 28:13). See eeldab, et isik on Püha Vaimu töö kaudu juba ära tundud oma patususe (Joh. 16:8-9).
Pattude tunnistamine ilma, et Püha Vaim oleks neid paljastanud ja ilma tõsise otsuseta lõpetada patustamine, ei ole tõeline meeleparandus.

7. Tänapäeva evangeelsed kogudused üldiselt ei kuuluta ega ka praktiseeri seda tõelist meeleparandust. Selle fakti kurvaks tagajärjeks on see, et paljud neist, kes tunnistavad end olevat evangeelsed kristlased, ei ole tegelikult kunagi ülevalt sündinud.

8. Tõeline usk, mis loodab Jeesuse Kristuse ainukordsele ohvrile pattude andekandmiseks ja meie päästeks juhib meid päästekindlusse juba nüüd, mitte ainult lootusesse olla „kunagi“ päästetud. (Joh. 5:24).

9. See tõeline usk võib toimida alles siis kui Püha Vaim on toonud patu ilmsiks ja kui inimene on tõesti meelt parandanud; mitte varem.
See, kes üritab loota Kristuse ohvri peale või „saab pääste kingituse“ ilma, et oleks tundnud oma patusust, elab vales lootuses, sest ta veel ei tea, millise ohu ja kohtu eest ta peab saama päästetud.

11. Kes sünnib uuesti, saab oma vaimu Püha Vaimu tunnistuse, et ta on Jumala laps (Room. 8:16).
See tunnistus ei ole sama mis inimlik ettekujutus olla päästetud ega ka mitte inimlik tegu „kuulutada seda usus“. Kes saab selle tunnistuse, teab kindlasti, et see tunnistus ei tule tema oma fantaasiast ega tahtest. Kellel puudub see tunnistus eneses, ei ole uuesti sündinud (Room. 8:9).

Kas paneb mõtlema, mis? me peaks aeg ajalt üle vaatama oma usukumised, katsuma ja uurima iseendeid, kas ja kust me oleme saanud oma ideed, tõekspidamised ja uskumised! 

Jäägem Jeesuse õpetuse ning algristikoguduse oluliste tõekspidamiste juurde, mis puudutab pöördumist ja “päästetud saamist”. Inimene ilma “ülevalt sündimiseta” ei pääse jumalariiki, ilma selle uuestisünni kogemuseta, ei ole igavest elu! Pöördumine on midagi väga sügavat ning põhjapanevat, totaalset suunamuutust. See on Saatana ja maailma asemel hakata Jeesust teenima ja Teda järgima. 

Ajamärgid.com

Ajamärgid kristlik teenimistöö
Jälgides piibellikke aja-märke ja sündmuseid

Osa uusi teemasid, sõnumeid ja asju lisame meie Facebooki uudistesse

Lisa oma kommentaar. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid asjalikud kommentaarid. Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks. Kommeteerimisel jäta meelde, et oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. Kui soovid kritiseerida või maha teha, saad seda kusagil mujal teha - no hard feelings! NB! Ära rasika aega - ateistlik ja uskmatuse propaganda purtsatus, oma sügavad kahtlased kahtlused, Piiblit kahtluse alla seadev liberaalteoloogia, iroonia ja pilge jms. pole mõtet üldse lisada, kasuta selleks teisi väljuneid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *